Gratis verzending voor bestellingen vanaf €100,- met DHL naar een ophaalpunt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mee naar Polen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Mee naar Polen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betalingen & bestellingen
 • Bezorging van uw bestelling
 • Retour procedure
 • Contact met de klantenservice
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Mee naar Polen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • Inactieve klantaccounts verwijderen wij na 5 jaar.
 • De belastingdienst stelt het verplicht om in onze administratie uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren
 • Indien u een product ter vervanging heeft opgegeven, bewaren wij uw contactgegevens 5 jaar.
 • Wanneer u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief of toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde berichten, dan bewaren wij deze toestemming 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Mee naar Polen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend aan partijen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De partijen waarmee wij in beperkte gegevens delen zijn: bezorgpartners en betaalpartners.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mee naar Polen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Mee naar Polen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Mee naar Polen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Indien u het gebruik van cookies niet wilt toestaan, kunt u onze cookies uitschakelen. Houd er dan wel rekening mee dat onze websites niet optimaal zal werken.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Mee naar Polen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle gegevens welke wij opslaan worden veilig opgeslagen in beveiligde databases welke gehost worden op servers binnen Nederland.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@meenaarpolen.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een
computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@meenaarpolen.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Mee naar Polen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Winkelwagen

0
image/svg+xml

No products in the cart.

Verder winkelen